DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE NAD 40E

Reklamácia

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa.
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

 • Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný popis škody a musí byť doručená prevádzkovateľovi.
 • Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar musí byť s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.
 • Ak zistí kupujúci akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), uplatní si reklamáciu okamžite písomne, telefonicky alebo mailom predajcovi. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
 • Reklamovaný tovar zákazník doručí osobne alebo pošle na adresu:

  Reklamácie vybavuje:
  RedOne, Zdeno Tyrol, Nová Doba 504/44B, 027 43 Nižná, Tel.č.: 0909 134 117, 0909 134 143 a­lebo info@redone.sk

  Reklamácia sa nevzťahuje na:
  - chyby zapríčinené nešetrným používaním,
  - chyby zapríčinené nesprávnym použitím výrobku,
  - chyby zapríčinené mechanickým poškodením.

  Postup pri reklamácii:
  1.Informujte nás najskôr o reklamácii telefonicky alebo e-mailom, zašleme Vám reklamačný formulár.
  2.Tovar zašlite na našu adresu.
  3.Do formulára  uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu .

  Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
Späť do obchodu
tovar Pricemania.sk – Porovnanie cien